browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

340.000 Belgen kampen met betaalachterstand krediet

Posted by on 12 augustus 2014

Het aantal Belgen dat een of meerdere kredieten niet tijdig afbetaalt, is met 344.244 mensen in juli met 3,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2013. Op maandbasis is er sprake van een stabilisering (-0,1 procent). Dat blijkt vandaag uit cijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank.

De totale kredietachterstand van de Belgen was eind juli opgelopen tot 3,042 miljard euro, een stijging met 6,3 procent op jaarbasis. Het gaat evenwel niet om een record: in vergelijking met juni is er zelfs sprake van een, weliswaar verwaarloosbare, daling (-0,1 procent).

De 344.244 Belgen met kredietachterstand bleven op in totaal 512.206 contracten in gebreke (+4,2 procent op jaarbasis). Het gemiddelde bedrag per achterstallig contract bedraagt 5.939 euro (+2,0 procent).

In totaal hadden 6,24 miljoen mensen afgelopen maand minstens één krediet lopen, zo blijkt ten slotte nog uit de statistieken van de kredietcentrale. Zij waren samen goed voor in totaal 11,414 miljoen uitstaande kredieten, waarvan 2,811 miljoen hypothecaire. Dat betekent dat er op 4,5 procent van de kredieten een betalingsachterstand is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge