browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fransen vernietigen drie ton ivoor aan voet van Eiffeltoren

Posted by on 6 februari 2014

Met de demonstratieve vernietiging van ongeveer drie ton ivoor hebben de Fransen gisteren in Parijs de wildstroperij en illegale handel aangeklaagd. Aan de voet van de Eiffeltoren werden onbehandelde slagtanden, juwelen en sculpturen voor een waarde van ruim een miljoen euro verbrijzeld. Dierenbeschermingsorganisaties spraken van “een krachtig symbolisch gebaar” en een “duidelijk signaal tegen de smokkelhandel”.

Nicolas Hulot, speciaal gezant van president François Hollande, wees op de voortrekkersrol van Frankrijk. “We zijn de eersten in Europa die een krachtig signaal sturen voor de bestrijding van de illegale handel in bedreigde soorten. Met dit gebaar willen we laten zien dat ivoor waardeloos is”.

Elk jaar 10.000’en olifanten afgeslacht
In totaal 698 slagtanden en 15.357 scupturen, die door de douane in beslag werden genomen na het van kracht worden van het internationaal moratium op ivoor in 1989, werden tot korrels vermalen.

Tienduizenden olifanten worden jaarlijks afgeslacht voor hun slagtanden, bestemd voor de ivoorhandel die wereldwijd geraamd wordt op 10 miljard dollar. Het merendeel van het in Frankrijk in beslag genomen ivoor is afkomstig uit Centraal- en West-Afrika en was bestemd voor China. In Centraal-Afika is de voorbije tien jaar 60 procent van de olifantenpopulatie uitgeroeid.

Financiering islamistisch extremisme
De strijd tegen het stropen van olifanten wordt gelinkt aan de strijd tegen islamistisch extremisme. Milieubewegingen zeggen dat de stroperij helpt bij de financiereing van jihadistische groepen. De VS, China, de Filipijnen en Gabon behoren tot de landen die een deel van hun vooraad ivoor hebben vernietigd. Volgens de organisatie Pro Wildlife werd vorig jaar met meer dan 40 ton wereldwijd een recordhoeveelheid ivoor in beslag genomen.

  • © AP.
  • © AFP.
  • © AP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge