browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geen dringende medische hulp voor illegale gezinnen in Brussel

Posted by on 7 oktober 2013

Alleenstaande mannen en vrouwen zonder papieren krijgen van het Brussels OCMW dringende medische zorg. Gezinnen met kinderen niet. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Mensen zonder papieren hebben in ons land recht op medische zorg via “dringende medi­sche hulp”. Het OCMW financiert de hulp, de federale overheid betaalt de kosten aan het OCMW terug. Maar die hulp geldt niet voor gezin­nen met kinderen die in Brussel wo­nen. Die blijven in de kou staan. “Want het OCMW van de stad Brus­sel weigert al drie jaar hulp aan ge­zinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf”, zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de vlucht.

Om de hulp te weigeren beroept het OCMW Brussel zich op een konink­lijk besluit van 2004. Mensen die il­legaal in ons land verblijven, hebben normaal gezien geen recht op opvang. Maar sinds 2004 bestaat er een uitzondering voor gezinnen met kinderen. Sindsdien hebben zij wel recht op materiële opvang. Zij kunnen verblijven in opvangcentra van Fedasil of van het Rode Kruis.

Het OCMW van Brussel oordeelt al drie jaar dat gezinnen maar naar die opvangcentra moeten, waar ze ook de nodige medische zorg kunnen krijgen. Maar veel gezinnen willen niet naar zo’n opvangcentrum omdat het concreet betekent dat ze naar hun land van herkomst teruggestuurd zullen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge