browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

In 2013 zijn 38 gedetineerden overgebracht naar thuisland

Posted by on 13 augustus 2014

In 2013 zijn er 38 gedetineerden vanuit België naar hun thuisland overgebracht om hun straf uit te zitten. Dat is vernomen bij de federale overheidsdienst Justitie. Het gaat enkel om in België definitief veroordeelde en gedetineerde personen.

Van die 38 zijn 10 gedetineerden overgebracht naar Marokko, 10 naar Nederland, 6 naar Frankrijk, 4 naar Roemenië, 3 naar het Verenigd Koninkrijk, 2 naar Bulgarije en telkens 1 naar Italië, Ierland en Turkije. Het gaat om veroordeelden die naar hun thuisland zijn overgebracht om hun straf uit te zitten, niet over het aantal criminelen dat naar hun land van oorsprong is teruggebracht, verduidelijkte Justitie.

In 1997 werd een protocol afgesloten met Marokko over de vrijwillige terugkeer van gedetineerden. Omdat niet veel gedetineerden hun toestemming gaven, volgde in 2007 een bijkomend protocol waardoor ook gedwongen repatriëring mogelijk werd. België is het enige land van de Europese Unie dat met Marokko een akkoord over de overbrenging van veroordeelde gevangenen zonder hun instemming heeft weten te sluiten en uit te voeren.

De eerste overbrenging naar Marokko gebeurde pas in 2012, op basis van dat protocol. Het ging toen om vijf gedetineerden. In 2013 vonden dan nog twee overbrengingen plaats, respectievelijk van vier en zes Marokkaanse gedetineerden. Op datum van 6 augustus dit jaar waren er nog 1.242 personen met Marokkaanse nationaliteit in de Belgische gevangenissen. Bij dat cijfer wordt wel geen onderscheid gemaakt tussen verdachten en veroordeelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge