browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

N-VA: Financieel rugzakje voor elke erkende handicap

Posted by on 17 februari 2014

Elke persoon met een erkende handicap en een ondersteuningsnood, moet een persoonlijk ondersteuningsbudget krijgen. Met dat budget, zeg maar een soort financieel ‘rugzakje’, kan hij/zij dan zelf zijn zorg sturen. Dat is één van de voorstellen in de brochure rond personen met een handicap die N-VA lanceert.

In de brochure “Een beperking mag geen handicap zijn” zet de N-VA haar visie op personen met een handicap uiteen. Op de voorstelling zijn zo’n 270 mensen ingeschreven, onder wie ook een pak mensen uit de sector.

Met het voorstel voor het persoonlijk ondersteuningsbudget gaat de N-VA een stapje verder dan de huidige plannen van de Vlaamse regering om te komen tot een systeem van persoonsvolgende financiering (PVF). Dat voorziet in twee trappen: een basisuitkering voor iedereen met een erkende handicap en een zorgnood en een cashbedrag of voucher voor wie meer ondersteuning nodig heeft.

“We delen het streven naar meer vraaggestuurde zorg, maar we gaan een stap verder. In plaats van twee trappen, kiezen we voor één trap. In een tweetrapssysteem riskeer je nog dat mensen tussen twee stoelen vallen. Ons systeem is een betere garantie voor zorg op maat”, legt Vlaams parlementslid Helga Stevens uit.

Wachtlijsten
Volgens de laatste cijfers (die van midden 2013) staan er zo’n 21.500 mensen op de wachtlijst. N-VA beseft dat die wachtlijst niet “van vandaag op morgen” zal verdwijnen, maar wil via het persoonlijk ondersteuningsbudget maximaal zorg en ondersteuning op maat aanbieden, legt parlementslid Lies Jans uit.

“Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) krijgt momenteel een budget van 1,2 miljard euro. Om de wachtlijsten weg te werken, zou een bijkomend budget van 670 miljoen euro nodig zijn. Voor ons voorstel variëren de bedragen tussen 250 miljoen euro en 1,2 miljard euro. Dat brede verschil is vooral toe te schrijven aan de onduidelijkheid over de cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)”, aldus Stevens.

Bureaucratie
Maar het persoonlijk ondersteuningsbudget is maar één van de voorstellen. De partij stelt daarnaast ook voor de tegemoetkomingen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. Nu liggen die tegemoetkomingen daar nog ruim onder.

Tegelijk wil de partij de bestaande versnippering en bureaucratie aanpakken door één centrale Dienst Onderzoek te creëren. “Er zijn te veel diensten die los van mekaar werken en gegevens worden te weinig gedeeld”, klinkt het.

De partij wil ook zo veel mogelijk personen met een handicap “die willen en kunnen werken”, activeren. Hun arbeidsdeelname ligt nu op 38,7 procent. In veel andere landen ligt dat percentage op 50 procent en in Zweden zelfs op zo’n 70 procent. Om de bestaande inactiviteitsval weg te werken, stelt de partij onder meer voor om personen met een handicap de kans te geven te werken zonder risico op verlies van hun tegemoetkoming. “Onze sociale zekerheid is nu nog te vaak een hangmat in plaats van een trampoline”, aldus Stevens.

Om het voor personen met een handicap makkelijker te maken deel te nemen aan de samenleving, stelt de partij ook voor om onder meer publieke gebouwen en openbaar vervoer toegankelijker te maken. Ook de toegang tot media kan nog verbeterd worden, bijvoorbeeld via extra ondertiteling en gebarentaalvertolking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge