browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rotterdam wil leerplicht verhogen tot 23 jaar

Posted by on 19 maart 2012Bewerkt door:
Stijn Vossen

19/03/12 –
08u19


© Photonews.

Nederlandse jongeren zouden tot hun 23ste jaar verplicht naar school moeten als zij nog geen zogeheten startkwalificatie hebben, vindt de Rotterdamse onderwijsschepen Hugo de Jonge (CDA). Hij zou daar graag mee willen experimenteren in Rotterdam-Zuid, schrijft hij in een brief aan minister Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs

Directe aanleiding voor deze maatregel is de aanpak van het aantal voortijdige schoolverlaters. In Rotterdam stagneerde de daling afgelopen schooljaar, terwijl De Jonge juist met maatregelen de aanval op het vroegtijdig schoolverlaten had geopend.

In de brief pleit de schepen voor andere maatregelen, omdat “als er geen mogelijkheid komt tot handhaving van de kwalificatieplicht boven de 18 jaar, de effecten op daling van de cijfers marginaal blijven”. Jongeren mogen pas van school als zij een startkwalificatie van minimaal vwo, havo of mbo-niveau 2 hebben.

Experiment
Hij wil experimenteren in wijken in Rotterdam-Zuid omdat die deel uitmaken van het nationale programma ‘Kwaliteitssprong Zuid’. Deze wijken moeten op verschillende terreinen weer beter leefbaar worden gemaakt. Ook relatief veel jongeren daar moeten weer terug naar school of gaan werken.

“Het probleem van voortijdig schoolverlaten is vooral een probleem van de leerlingen die 18 jaar en ouder zijn. Bijna 80 procent van de voortijdige schoolverlaters in onze stad was in het schooljaar 2010/2011 ouder dan 18 jaar. De huidige doelstelling is om landelijk het aantal voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 25.000. Om dat te halen, moeten we fors extra maatregelen nemen.”

Om het verzuim van die groep aan te pakken, heeft de schepen geen dwangmiddelen. “De afname van het voortijdig schoolverlaten in deze leeftijdsgroep is teleurstellend laag: bij de 18-jarigen was dat een schamele 1,1 procent, bij de 19-jarigen 4,2 procent. Terwijl we bij 16- en 17-jarigen het aantal uitvallers zagen verminderen met respectievelijk 37 procent en 47 procent.”

Wat vind jij van dit artikel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge