browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tweetaktscooter nog grotere vervuiler dan gedacht

Posted by on 14 mei 2014

De tweetaktscooter is een nog grotere vuilspuiter dan gedacht. Scooters met dit ouderwetse type motor – herkenbaar aan het knetterende geluid – zijn tot duizenden malen vuiler dan een moderne bestelbus. Een ban op tweetakt zou in stedelijke gebieden lokaal tot een enorme verbetering van de luchtkwaliteit kunnen leiden, blijkt uit een studie in Nature.

Bij een stoplicht wachten achter een stationair draaiende scooter is zeer slecht voor de gezondheid, schrijven onderzoekers van het Zwitserse Paul Scherrer Instituut, die de studie mee hebben uitgevoerd.

Tweetaktscooters zijn vooral een geliefd vervoersmiddel in Aziƫ en Zuid-Europa, maar ze zijn ook in Nederlandse binnensteden een bron van vervuiling.

Nauwelijks regulering
In Europa is nauwelijks sprake van regulering. Terwijl de eisen aan auto’s en vrachtwagens steeds strenger worden, blijft de scooter grotendeels buiten schot. Hoewel scooters nog geen procent van alle brandstof verbruiken, zal hun aandeel in de luchtverontreiniging in 2020 groter zijn dan die van al het andere straatverkeer samen, aldus de Europese Commissie, die strengere normen voorstaat.

Tweetakt is een ouderwets type brandstofmotor waarbij smeerolie aan de benzine wordt toegevoegd. Doordat de constructie van deze motor eenvoudiger is dan van een zogenoemde viertakt, zijn ze goedkoper te bouwen. De verbranding verloopt slechter, waardoor de uitstoot van fijn stof en schadelijke aromatische koolwaterstoffen hoger ligt. Een enkele tweetaktscooter is 20 tot maximaal 2.700 keer vuiler dan een bestelbus. Asymmetrische vervuilers, noemen de onderzoekers ze daarom.

Nederland
De scooter is in Belgiƫ in opmars. Daarvoor zijn twee redenen, liet Febiac in het verleden verstaan. Enerzijds zijn er de hoge brandstofprijzen, anderzijds het aanslepende probleem van de verkeerscongestie.

Nieuwe modellen hebben bijna allemaal een viertaktmotor of zijn elektrisch. Maar viertakt is evenmin schoon. Uit een studie van TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, blijkt dat viertaktmotoren bijna altijd de Europese uitstootnormen overschrijden.

Kosteneffectieve maatregel
Een ban op tweetakt is volgens de onderzoekers in Nature een kosteneffectieve maatregel om de lucht schoner te krijgen.

Dat maatregelen om de tweetakt uit het straatbeeld te krijgen een groot effect op de luchtkwaliteit kunnen hebben, blijkt uit het verbod dat enkele Chinese steden hebben uitgevaardigd. In het zuidoostelijke Guangzhou daalde de vervuiling als gevolg van verkeer met driekwart. In het nabijgelegen Donguan, waar zo’n ban niet geldt, is de vervuiling gemiddeld bijna vier keer zo groot, terwijl er een derde minder verkeer is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge