browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Veel te weinig Nederlandstalige kleuterklasjes in Brussel

Posted by on 13 februari 2014

Het verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal vrije plaatsen in de instapklas en de eerste kleuterklas van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is opgelopen tot 1.700. Voor het komende schooljaar zijn er in vergelijking met vorig jaar 262 kinderen extra aangemeld voor de instapklas en 233 extra voor de eerste kleuterklas.

In de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2014/2015, die intussen is afgelopen, werden 5.101 kinderen voor de eerste maal geregistreerd. Dat is een forse stijging tegenover vorig jaar, toen het om 4.160 kinderen ging.

Voor de instapklas ging het om 262 extra kinderen en voor de eerste kleuterklas om 233 extra kinderen. “Ongeveer de helft van de stijging situeert zich dus in hogere kleuterklassen of het lager onderwijs”, zegt minister van Onderwijs Pascal Smet. “Het verschil tussen het aantal vrije plaatsen en het aantal aanmeldingen voor de instapklas steeg van 519 vorig jaar naar 769 dit jaar. Voor de eerste kleuterklas waren vorig jaar 625 plaatsen minder beschikbaar dan het aantal leerlingen dat daarvoor werd aangemeld. Op basis van de meest recente aanmeldingen zou dat stijgen tot 906. Dit wijst dus inderdaad op een toenemende druk op het Nederlandstalig onderwijs.”

De minister benadrukt wel op dat het ook kan gaan om een intentie tot schoolverandering in plaats van om een nieuwe leerling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge