browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voortaan vier jaar cel voor marktmanipulatie in EU

Posted by on 4 februari 2014

Marktmanipulatie en andere zware marktmisdrijven moeten voortaan in elke lidstaat van de Europese Unie bestraft worden met minstens vier jaar cel. Dat staat in nieuwe wetgeving die het Europees Parlement vandaag in Straatsburg heeft goedgekeurd.

Voor het eerst worden op Europese schaal strafrechtelijke sancties ingevoerd voor marktmisbruik. In elke lidstaat moeten rechters de zwaarste misdrijven, zoals marktmanipulatie en handel met voorkennis, met minstens vier jaar cel bestraffen. Het verspreiden van inside information komt in elke Europese rechtbank op minstens twee jaar cel te staan. Ook uitlokking en medeplichtigheid worden strafbaar.

Momenteel verschilt de aanpak van deze misdrijven nog sterk van land tot land. Zo wijst Europarlementslid Saïd El Khadraoui (sp.a) erop dat marktmanipulatie in een land als Oostenrijk geen strafbaar feit is, en dat de handel met voorkennis op basis van tips evenmin strafbaar is in Duitsland, Italië of Spanje. Lidstaten kunnen ook na de inwerkingtreding van de richtlijn nog straffen voorzien die strenger zijn dan het Europese minimum.

Vertrouwen versterken
Het versterkte arsenaal aan wapens tegen marktmanipulatie moet een sterk ontradend effect hebben en het vertrouwen in de financiële markten opnieuw versterken. Dat vertrouwen kreeg in de zomer van 2012 opnieuw een forse knauw toen bleek dat banken en traders jarenlang gesjoemeld hadden met Libor, het Londense interbancaire rentetarief dat als referentie dient voor hypothecaire kredieten, leningen, etcetera.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge