browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wrakingsverzoek Robert M. afgewezen

Posted by on 14 maart 2012


Door: redactie

14/03/12 –
16u07  Bron: belga.be


De rechters M.J. Diemer, F.G. Bauduin en G.M
© afp.

UPDATE
Het wrakingsverzoek van Robert M., hoofdverdachte in een Amsterdamse zedenzaak, tegenover de rechters die over hem moeten oordelen, is vandaag afgewezen. M. en zijn advocaten wilden nieuwe rechters, omdat de huidige de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt.

De wrakingskamer oordeelt echter dat “de vrees voor vooringenomenheid niet objectief is gerechtvaardigd”. Volgens de kamer is de rechtbank “op geen enkele wijze vooruitgelopen op de beoordeling van de ten laste gelegde feiten, de schuldvraag of de persoon” van M.
 
De directe aanleiding voor het wrakingsverzoek van M.’s advocaten Wim Anker en Tjalling van der Goot was dat de rechtbank spreekrecht heeft toegekend aan ouders die bij de zaak zijn betrokken. De raadslieden brachten een recente uitspraak van de Hoge Raad in stelling, waarin staat dat de rechter het spreekrecht niet mag verruimen. Naar de letter van de Nederlandse wet hebben ouders in een zaak als deze geen spreekrecht.
 
Volgens de wrakingskamer zijn uitspraken van de Hoge Raad leidend voor lagere rechters, maar niet per definitie bindend. Bovendien hebben de rechters van Robert M. uitvoerig gemotiveerd waarom ze vinden dat de ouders in de rechtszaal mogen spreken. M. reageert volgens zijn advocaat teleurgesteld. Het openbaar ministerie is tevreden. “We zijn blij dat we nu kunnen doorgaan, ook voor de ouders”, aldus de persofficier.

Voortzetting
Het proces ging deze middag voort. Tijdens zijn verhoor door de rechtbank deze middag vertelde Robert M. dat hij zijn pedoseksuele gevoelens ziet als een vloek. “Ik noem het simpelweg een vloek, omdat ik er nooit om heb gevraagd. Ik heb het opgelegd gekregen.” Hij sprak van “de kaarten die ik uitgedeeld gekregen heb”.

Robert M. zei dat hij zijn gevoelens lang heeft onderdrukt, maar dat hij er uiteindelijk toch aan heeft toegegeven. Naar eigen zeggen moest hij “24 uur per dag, 7 dagen per week” zijn “eigen bewaker” zijn. “Ik heb het 10 jaar volgehouden. Ik vraag me af of iemand anders in mijn plaats dat langer had gedaan.”

M. vergeleek zijn contact via internet met andere pedofielen, met kankerpatiënten die steun bij elkaar vinden. “Het lotgenotencontact helpt heel veel.” En: “Het was niet iets wat ik met de huisarts kon bespreken.” Overigens heeft M. dat op zeker moment wel gedaan. Hij wilde een middel om zijn seksuele aandrang te onderdrukken, maar de huisarts zou hem niet ernstig hebben genomen. Had hij dat wel gedaan, dan zou “veel ellende” voorkomen hebben kunnen worden.

De rechtbank hield M. onder meer een chatgesprek voor waarin hij iemand anders tal van tips gaf over hoe diegene kinderen kon misbruiken zonder dat de ouders het merken. Niet gepakt worden is tot aan zijn arrestatie een prioriteit geweest in het leven van Robert M.

Het maken van foto’s en filmpjes van het misbruik was een manier om een tijdje van kinderen af te blijven. M. bezat een gigantische collectie beeldmateriaal, deels door hemzelf gemaakt. De zelfgemaakte beelden heeft hij voor een deel aan geestverwanten doorgegeven, maar dezen zijn volgens hem of overleden of opgepakt. Zo’n 100 foto’s en 5 filmpjes zwerven nog op het internet, aldus M. “99 procent van de ouders kan wat dat betreft gerust zijn.”

M. maakte gewag van een ongelukkige jeugd, die werd bepaald door drankzuchtige ouders die weinig om hem gaven.

Wat vind jij van dit artikel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge